• : 0242 345 00 01
Adli tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2021 Adli tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor?
img
Türkiye

Adli tatil ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2021 Adli tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitiyor?

Adli tatil başlangıç ve bitiş tarihi şu sıralar merak edilen konular arasında bulunuyor. Yargıda toplu müsaade kullanımı mananına gelen adli tatil Temmuz ayında başlar, Ağustos ayında biter. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasayı'nda "Adli tatil müddeti" başlıklı 102. maddesinde "Adli tatil, her sene 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta biter. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." İfadeleri kullanılıyor.

ADLİ TATİL NE VAKIT BAŞLIYOR, NE VAKIT BİTİYOR?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adaletli tatil, her sene aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasayı'nda "Adli tatil müddeti" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta biter. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri bulunuyor.

Böylelikle adli tatil bu sene da 20 Temmuz 2021'de başlayacak ve 31 Ağustos 2021'de bitecek. 1 Eylül bakımından de yeni adli sene başlamış olacak.

Adli tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşüyor. Yüksek yargı uzuvları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi kurullar görev yapıyor. Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati önlem, ihtiyati haciz ve kanıtların tespiti gibi geçici adli savunma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer müracaatlar ile ilgili karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ait dava veyahut işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi nedeniyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp vesikası verilmesi talepleri ile değerli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile anapara şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yine yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen bulgular.

g) Tahkim kararlarına göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Yasalarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece acele görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle alakalı olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz arzuhalleri ile bunlara karşı verilen yanıt arzuhallerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme arzuhallerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü bildirim, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde kararları, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Yasanın atadığı müddetlerin bitmesi tatil vaktine rastlarsa, bu müddetler ayrı olarak bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.İlginizi Çekebilir