• : 0242 345 00 01
Solaklar Daha Mı Zeki?

Solaklar Daha Mı Zeki?

Bu nedenle solakların zekası konusunda bilim dünyasında kabul gören iki farklı varsayım öne çıkıyor. Bu yüzden solakların, özellikle hem matematik hem de bütünü algılayabilmeyi gerektiren bilimsel alanlarda çok daha başarılı olduğu sanılıyor.

İnsanlarda beynin sol lobu, bilgiyi mantıklı ve lineer olarak işleyen, matematiksel bölüm. Sağ lob ise hayal gücü, müzik, sanat, renk, bütünü algılayabilme, yaratıcılık gibi konularda baskın. Bir başka deyişle, sağ lob artistik tarafı oluşturmakta. 

Bu nedenle solakların zekası konusunda bilim dünyasında kabul gören iki farklı varsayım öne çıkıyor. Bunlardan birincisi “Bilişsel Kalabalık Kuramı”. Kuram, solakların mantık ve matematiksel becerilerde daha düşük performans sergilediklerini söylüyor. Fakat bütünü görebildikleri ve artistik becerilerini geliştirdikleri için bu durumu farklı bir şekilde dengeliyorlar.

Konu hakkındaki ikinci varsayım da her iki elini kullanabilen insanların matematiksel becerilerinin daha gelişmiş olduğunu, çünkü matematiğin, beynin iki lobu arasında dengeli bir iletişim gerektirdiğini söylüyor. Bilindiği üzere; solak insanlar, yazmak dışında her iki ellerini de eşit güç ve oranda kullanabilirler.

Bu yüzden solakların, özellikle hem matematik hem de bütünü algılayabilmeyi gerektiren bilimsel alanlarda çok daha başarılı olduğu sanılıyor. Bu ikinci kuram, ilkinden daha çok kabul görüyor. Ancak yine de konu hakkında ortaya atılan her yeni bulgu, bu durumun yeterince anlaşılabilmesi için gerçekten kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini gösteriyor.
Diğer Sayfalar